Välkommen till hälsopausen!


.
Svensk klassisk massage

Svensk klassisk massage innebär att man genom glidningar, knådningar och tryck löser upp och förebygger spänningar i muskulaturen. Massagen har också en rad andra positiva effekter på både kropp och själ. till exempel ökar den blod-och lymfcirkulationen, främjar avslappning och motverkar stress.

Tidsbokning

Boka tid på boka.se/halsopausen eller ring 0733-763033.

Jag utför även hembesök.
Taktil massage

Taktil massage enligt orginalmetoden Taktipro är en erkänd komplementär metod som används inom rehabilitering, omvårdnad och friskvård. Taktil massage utförs genom mjuk, omslutande beröring av huden. Genom varsamma strykningar aktiveras oxytocinet och det parasympatiska nervsystemet vilket är motpolen till adrenalinpåslag och stress. Positiva effkter som ofta ses av Taktipro är minskad smärta, minskad oro, ångest och stress, avslappning, bättre mag-tarmfunktion, stärkt kroppsuppfattning, ökad kontakt och ökad självkänsla. 


 j

© Copyright Hälsopausen